คำร้อง,ทำนอง อ.เศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์                       เรียบเรียง อ.สุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย , อ.เศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์
 คลิ๊กที่นี่ ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน  
    โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
รูปปั้นคุณยายสร้างไว้เป็นอนุสรณ์
เก่งวิชาจรรยางามน้ำใจเปี่ยม
องค์หลวงพ่อบ้านแหลมศูนย์รวมใจ
สามัคคีวจีงามความสัตย์ซื่อ
เพียรศึกษาตามวิสัยทัศ ก ท ม.
ธรรมจารีสุขังเสติ
ภาคภูมิเกียรติตนรีบเร่งฝึกฝนให้ตนก้าวไกล

นามสถิตอยู่ในหัวใจของชาวบางบอน
เฟื่องฟุ้งเกียรติกิจขจรเลื่องชื่อกระบือไกล
ดนตรีเยี่ยมกีฬากล้าหาที่ไหน
เราก้าวไปใฝ่ทำดีไม่รีรอ
เทาเหลืองคือสีของเราเหล่า พ.ม
เราไม่ท้อขอทำดีมีวินัย
พระท่านดำริประพฤติดีชีวิสดใส
สมเป็นเด็กไทยพัฒนาเมืองไทยให้ไทยเจริญ

หมวดวิชา ดนตรี

เพลงอำลาพระยามนฯ

คำร้อง,ทำนอง อ.เศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์                       เรียบเรียง อ.สุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย , อ.เศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์กลับหน้าหลัก