กิจกรรมประจำเดือนย้อนหลัง ปี 2565-2566

30 ม.ค. 66
กิจกรรมการจัดอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

26 ม.ค. 66

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมฯต้น


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 25 ม.ค. 66
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปี 65


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

20 ม.ค. 66
กิจกรรมพาเพลิน เดินงานวัด ของสายชั้นมัธยมฯ

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

16 ม.ค. 66
คณะครูร่วมงานวันครูที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (ดินแดง)

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในกิจกรรมได้
มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโดยเป็นทุนจากคณะครู และผู้ปกครอง
ของนักเรียน ทั้งนี้ยังมีการมอบของขวัญแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนและของขวัญ
ตามสายชั้นต่างๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่มาออกร้านทำอาหารและแจกขนมแก่นักเรียน
ให้ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญใจกันไปทั้งวัน
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความเมตตาต่อเด็กนักเรียนของเรา
ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
ทำสิ่งใดก็ได้รับแต่ความสุข ความเมตตา เหมือนดั่งที่ท่านได้มอบ
ให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้ด้วยเทอญ.

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

11 มกราคม 2566

คณะครูอบรมการปฐมพยาบาล CPR

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

11 มกราคม 2566

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัญญา แซ่ตั้ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566
จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

10 มกราคม 66

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ป.6

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

6 มกราคม 2566

ประชุมคณะครู บุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566


คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

6 มกราคม 2566
โรงเรียนรับการประเมินจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

29 ธ.ค. 65

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

28 ธ.ค. 65 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
อีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดให้ วันที่ ๒๘ ธันวาคม
ของทุกปีเป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ดังนั้นโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมบวงสรวง
รูปหล่อองค์ลอยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ23 ธ.ค. 65
กิจกรรม วันคริสมาสต์ ปี 65

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

21 ธ.ค. 65
ท่านผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ และท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในการสอบ Pre O - Net
ประจำปีการศึกษา 2565

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

ี่ 20 ธ.ค. 65
ท่านผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ
และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2565
 20 ธ.ค. 65
คณะข้าราชการครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นักเรียน ประชาชน
นำโดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเจริญสมาธิภาวนาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
19 ธ.ค. 65
คณะข้าราชการครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นำโดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมถวายพระพรและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 16 ธ.ค. 65

กิจกรรม "ซื้อได้ ขายเป็น" นักเรียนชั้น ป.3-ป.4

กิจกรรม "ซื้อได้ ขายเป็น" เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การสร้างรายได้จากของที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาวางจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยมี ดร.อติพร นิลขำ และคณะผู้บริหาร คณะครูมาให้กำลังใจและช่วยอุดหนุนสินค้านักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสนุกและภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการขายสินค้า

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ


15 ธ.ค. 65
กิจกรรมค่ายบูรณาการหนูน้อย ด้วยการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการหนูน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
มีความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นได้มี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
พร้อมคณะรองฯทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ


 14 ธ.ค. 65
กิจกรรมกีฬาสี พระยามนฯเกมส์

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ


8 ธ.ค. 65
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
โดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ทั้งนี้ยังได้ให้นักเรียนได้เข้าฐาน ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้สอบถามข้อมูลที่นักเรียนสนใจโดยตรงกับทางโรงเรียน


คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

7 ธ.ค. 65
กิจกรรม Safe Love รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องเอดส์


คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
โดยมี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย คณะรองผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดนร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน บริเวณรอบๆโรงเรียน และกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโรงเรียน

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
โดยมี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมประกอบด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
และการแสดงรำเทิดพระเกียรติ ของชมรมนาฏศิลป์
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม EP Open house มัธยมวัดสิงห์

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน Science Me Up ประเภททีม

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

25 พ.ย. 65

พิธีเปิดงานถนนคนเดินบางบอนบ้านเรา

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

24 พ.ย. 65
พิธีวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

23 พ.ย. 65 นักเรียนอบรมการดับเพลิงจากหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง

 

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

15 พ.ย. 65

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

11 พ.ย. 65
กิจกรรม ซื้อได้ขายเป็น นักเรียนชั้น ป.5

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ย. 65
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียน ป.6

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ย. 65
นางทวีพร โชตินุชิต ผอ.เขตบางบอน ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม

 

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

31 ต.ค. 65 Big Cleaning Day
คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ดร. อติพร นิลขำ และคณะครู บุคลากร
และสำนักงานเขตบางบอน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

28 ต.ค. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2565
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

 

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

25 ต.ค. 65

ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.อติพร นิลขำ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

25 ต.ค. 65
คณะครูเดินทางส่ง
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ย้ายสถานศึกษา

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com