วิชา คอมพิวเตอร์     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์    จำนวน 10 ข้อ   คะแนนเต็ม  10 คะแนน
โดย ครูนฤมล หน่อท้าว      โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร

คำสั่ง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
สิ่งใดคือต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์
   ลูกคิด
   ก้อนหิน
   เครื่องคิดเลข
   แผ่นดินเหนียว

ข้อที่ 2)
ใครได้รับยกย่องให้เป็นบิดาของคอมพิวเตอร์
   แบลส ปาสคาล
   ชาร์ล แบบเบจ
   โฮเวิร์ด ไอเคน
   เฮอร์แมน ฮอนเลอริท

ข้อที่ 3)
เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1
   ไอซี
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   วงจรรวมขนาดใหญ่

ข้อที่ 4)
เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
   ไอซี
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   วงจรรวมขนาดใหญ่

ข้อที่ 5)
เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
   ไอซี
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   วงจรรวมขนาดใหญ่

ข้อที่ 6)
เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
   ไอซี
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   วงจรรวมขนาดใหญ่

ข้อที่ 7)
คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันมนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในด้านใด
   การพิมพ์งาน
   การคิดคำนวณ
   การบันทึกข้อมูล
   การตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
   ดูหนัง
   ฟังเพลง
   พิมพ์รายงาน
   เล่นเกมส์สนุก ๆ

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือโทษของคอมพิวเตอร์ที่เกิดกับร่างกายผู้ใช้
   ทำให้เสียเวลา
   ทำให้เสียเงิน
   ทำให้เสียสายตา
   ทำให้เสียกำลังใจ

ข้อที่ 10)
นักเรียนควรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในด้านใดมากที่สุด
   ค้นหาเพื่อนคุย
   ค้นหาข้อมูล ทำรายงาน
   ค้นหาเพลง และหนังสนุก ๆ
   เล่นเกมส์ เพื่อ ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

webmaster::kru_narumol@hotmail.com
© กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร