ยินดีต้อนรับทุกท่าน  เข้าสู่..ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์   :: สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

จุดเริ่มต้น    
แรกเริ่มมนุษย์ดำเนินชีวิตโดยไม่มีการบันทึกสิ่งใด มาจนกระทั่งได้มีการติดต่อ
ค้าขายของพ่อค้า ชาวแบบีลอน  (Babylonian) การจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ลงบน แผ่นดินเหนียว (clay tablets) จึงได้ถือกำเนิดขึ้น


แผ่นดินเหนียว (clay tablets)

และอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณระหว่างการติดต่อซื้อขายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นกัน
อุปกรณ์คำนวณในยุคแรกได้แก่ ลูกคิด ( abacus) ซึ่งก็ยังคงใช้กันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ลูกคิด ( abacus)
ลูกคิดถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์


เนื้อหาเพิ่มเติม

www.prayamon.ac.th

เว็บไซด์
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร

webmaster::kru_narumol@hotmail.com
© กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร