ยินดีต้อนรับทุกท่าน  เข้าสู่..ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์   :: สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(ต่อจากหน้าแรก)
        ประวัติคอมพิวเตอร์ ดำเนินมาถึง ปี พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ  แบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ได้สร้างเครื่องกลสำหรับการคำนวณชื่อ ปาสคาลไลน์ (pascaline)

ประวัติคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์
แบลส ปาสคาล(Blaise Pascal )
เครื่องกลสำหรับการคำนวณชื่อ ปาสคาลไลน์ (pascaline)

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2215 เครื่องกลปาสคาลไลน์ (pascaline) ของ แบลส ปาสคาล (Blaise Pasca) ได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมโดย ก็อตไฟรด์ วอน  ไลบ์นิส (Gottfried Von Leibniz) นักคณิตศาสตร์ ชาวเยอร์มันโดยเพิ่มสามารถใน         การบวก ลบ คูณ หาร และถอดรากได้ แต่ก็ไม่มีผู้ใด ทราบว่าเครื่อง pascaline
ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมเครื่องนี้มีความสามารถ ในการคำนวณ แม่นยำเพียงใด


ประวัติคอมพิวเตอร์
ก็อตไฟรด์ วอน  ไลบ์นิส (Gottfried Von Leibniz )

        ปี พ.ศ. 2336 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชาล์ล แบบเบจ (Charles
Babbage)ได้สร้างจักรกลที่มีชื่อว่า ดิเฟอร์เร็น  เอ็นจิน (difference engine) ที่มีฟังก์ชันทางตรีโกณมิตติ ต่างๆ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ และต่อมาก็ได้สร้าง อนาไลน์ติคอล  เอ็นจิน analytical engine  ที่มีหลักคล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปใน ปัจจุบัน จากผลงานดังกล่าว
ชาล์ล แบบเบจ ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์
และเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐาน คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์

ชาล์ล แบบเบจ (Charles Babbage)
ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาของคอมพิวเตอร

ประวัติคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์
ดิเฟอร์เร็น  เอ็นจิน
(difference engine )
อนาไลน์ติคอล  เอ็นจิน
(analytical engine )


       ปี พ.ศ. 2439 เฮอร์แมน  โฮเลอริท (Herman Hollerith) ได้คิดบัตรเจาะรูและเครื่องอ่านบัตร

ประวัติคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์
เฮอร์แมน  โฮเลอริท
Herman Hollerith
บัตรเจาะรู


เริ่มเข้าสู่ยุคที่ 1 ของคอมพิวเตอร์

www.prayamon.ac.th

เว็บไซด์
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร

 

     
webmaster::kru_narumol@hotmail.com
© กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร