ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2564

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.....

14 ม.ค. 64
รับนมโรงเรียนและใบความรู้ของนักเรียน ป.6-มัธยมฯ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 ม.ค.64
รับนมโรงเรียนและใบความรู้ระดับชั้น ป.4-ป.5


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11-12 มกราคม 2564
แจกนมโรงเรียนและใบความรู้
ระดับชั้น อนุบาล-ป.3


--> คลิกชมภาพบรรยากาศการส่งมอบนมโรงเรียนและใบความรู้ให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 (ประกาศล่าสุด)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-1928 ธันวาคม 2563
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

17 ธ.ค.63
ประชุมผู้ปกครอง ป.4-มัธยมฯ ภาคเรียนที่ 2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายภูมิพรรดิ์ อำพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประจำปี 2564

15 ธ.ค.63 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางไผ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางบอนได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตบางบอน จัดกิจกรรมประกวดแต่งแต้มสีสันบริเวณกำแพง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม
เพิ่มชีวิตชีวาให้กับคลองรางไผ่ ลดความเสี่ยงในจุดเปลี่ยวหรือจุดอับสายตา
พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเลียบคลองรางไผ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทางปั่นจักรยาน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
เยี่ยมชมวิถีชีวิตผู้คนริมคลอง เป็นคลองต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8-9 ธ.ค.63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี (มัธยมฯ)

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

4 ธ.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา 904

สำนักงานเขตบางบอนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
นำโดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน คณะผู้บริหารเขตบางบอน
คณะผู้บริหารโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ คณะครู และนักเรียน
ได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมในเช้าวันนี้ด้วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 ธค 63
อบรมคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

สื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ปี 2563
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
www.bangkok.go.th/aids 
และ QR CODE

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


2 ธ.ค.63 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง วันเอดส์โลก

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ธ.ค.63 คณะผู้บริหารประชุมครูบรรจุใหม่

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ธ.ค.63
คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ นางนิตยา สร้อยสยมภู
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง นางสาวลัดดา กุศลผลบุญ
และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางบอน ได้ออกทำการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2563


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com