ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนกรกฎาคม 2562
:
26 ก.ค.62
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

22-26 ก.ค.62 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

12 ก.ค.62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

10-12 ก.ค.62
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6- มัธยม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

8 ก.ค.62
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

5 ก.ค.62
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

4 กรกฎาคม 2562
พิธีไหว้ครู

1 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมพิธีสวนสนาม
เนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ
มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2562

8 ก.ค.62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาตลาดบางบอน

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการแห่ขบวนไปที่ถนนบางขุนเทียนและถนนเอกชัย โดยผ่านเข้าไปยังตลาดสดเอกชัยและตลาดสดบางบอน ในครั้งนี้ได้มีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญแห่เทียนอย่างมากมายทางโรงเรียน
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

5 ก.ค.62
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ก.ค.62 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

4 กรกฎาคม 2562 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 62 โดยในครั้งนี้นอกจากจะจัดให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วยังมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว รวมตัวนัดหมายกันเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 กรกฎาคม 62
การบันทึกเทปสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพของเยาวชน ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ออกอากาศในรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ช่วง "คนไทยต้องรู้" โดยออกอากาศดังนี้ * วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ช่อง NBT HD2 * วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ช่อง ททบ.5 HD1

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติโดยมีตัวแทนครู
และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาและสายมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 มิถุนายน 2562
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 26 มิ.ย.62 สัปดาห์สุนทรภู่

กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย. 62 กรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


14 มิถุนายน 2562
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงินพร้อมตัวแทนครูและนักเรียน เดินทางเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

14 มิ.ย.62 พิธีฉลองรางวัลพระราชทานสัญญาธรรมศักดิ์
พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย ขอกราบขอบพระคุณ ท่านบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ประธานในพิธี หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ท่านประเสริฐ ม่วงศิริ ท่านณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณโกศล หกสุวรรณ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางบอน คณะท่าน ดร.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณครูจากโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส บริษัทรองเท้าแอดด้าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

12 มิ.ย.62
กิจกรรม "ฉลาด รู้ทัน เธอกับฉันปลอดภัย"
มินิคอนเสิร์ต "เก่ง ธชย" ที่โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
12 มิ.ย.62 กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม
โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


4-6 มิ.ย.62 การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบที่ 4

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ศน.ดาลัด กุศลผลบุญ ฝ่ายถวิล จันทร์สว่าง
ร่วมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com