ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2564

ประกาศ

*********************
แผนปฏิบัติงาน การส่งมอบเงินค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศ

*********************
แผนปฏิบัติงาน การส่งมอบเงินค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง
ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

ประกาศ

**************************

เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
ประเภท หน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คลิกตรงนี้ดูรายละเอียด

25 มิ.ย.64

คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 มิ.ย.64
โรงเรียนได้แจกเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนักเรียน
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16-18 มิ.ย. 64
ผู้ปกครองรับเอกสารใบงาน และอาหารเสริมนม (On hand)

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 On
ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

27 พ.ค 64
แผนที่เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MAP)
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค.64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ห้อง EP ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 พ.ค.64

การสอบเข้าห้องเรียน EP (English Program)
ของเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด)

รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์
คลิกตรงนี้

 

ประกาศ

**************************

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
และ นักเรียนสมัครใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2564


.

ประกาศ

**************************

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าห้องเรียนสองภาษา (EP)
กำหนดให้มามอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
กรณีไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา
คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ปกครองกรุณาตอบแบบสำรวจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ขอบคุณมากค่ะ

ประกาศ

**************************
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนสองภาษา (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
นักเรียนรายงานตัวเวลา 07.30-08.00 น การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม สวมหน้ากากอนามัย
และรักษามาตารการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19)
นักเรียนคนใดไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
***************************


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และห้องสอบ

คลิกตรงนี้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ


2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ประกาศ

********************

เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
จึงขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2563
#ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ และ #ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระต่อเนื่อง 9 ปี
ด.ญ.กชพร จาง ป.6/9 ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน
??ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ??

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร..

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com