ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนสิงหาคม 2561
:

2 ส.ค.61
กิจกรรมท่องโลกกว้าง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษา1-3

8 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

10 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

16-17 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

22 ส.ค. 61
โครงการ Prayamon Factory Healthy
24 ส.ค. 61
วันกตัญญู
มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูคุณยายเจริญ จูฑะวิภาต
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แก่คุณยายเจริญ ผู้บริจาคที่ดินเพื่อให้สร้ างโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอเชิญผู้ปกคปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีทำบุญให้กับคุณยายเจริญ โดยพิธีของนักเรียนเริ่มตั้ งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป
พิธีสงฆ์เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561

22 ส.ค. 61
โครงการ Prayamon Factory Healthy
"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 สิงหาคม 61 ชนะเลิศการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัลอีก 3,000 บาท
ในแข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม งาน "วันยุวกวี" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ดำเนินงานโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการฝึกซ้อมและส่งไปแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

16-17 ส.ค. 61 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ประจำปี 2561 ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วันนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานของคณะครูและนักเรียนทุกๆคน

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

16-17 ส.ค. 61 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น และให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าฐานทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยได้ให้นักเรียนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันทั้งวัน ได้ทำการทดลอง ได้สาระ ได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง เรียกได้ว่าเรียนกันแบบสนุกสนานทั้งวันเลยจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

8 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นพร้อมตัวแทนครูแต่ละสายชั้นและ
ตัวแทนนักเรียน แต่ละสายชั้นได้ร่วมกันเดินเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

3 ส.ค. 61 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. คุณครูและนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเขียนร้อยแก้ว(เรียงความ) ประเภทเดี่ยวมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาภาษาไทย จากกรุงเทพมหานคร
2. สโมสรยุวกวี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา
3. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รางวัลชมเชย ประกวดพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ จากกรุงเทพมหานคร

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

2 ส.ค.61
กิจกรรมท่องโลกกว้าง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษา1-3

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

25 ก.ค.61 ประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561
โดย นายจะวัน สุนันท์กิ่งเพชร ผู้อำนวยการ สรพ.2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

บรรยากาศการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

23 ก.ค.61 คณะครูรอรับเสด็จช่วงเย็น
คณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งขบวนเพื่อรอรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ชมบรรยากาศในงานจากข่าวในพระราชสำนัก คลิกตรงนี้
23 ก.ค.61 การแสดงมินิคอนเสิร์ตของเน็ตไอดอลโครงการTO BE NUMBER ONE
การแสดงมินิคอนเสิร์ตของเน็ตไอดอลเนื่องในโอกาส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม
23 ก.ค.61 การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนพระยามนฯ
การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เนื่องในโอกาส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

23 ก.ค.61 บรรยากาศการเตรียมการรับเสด็จฯ

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

19 ก.ค.61
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณ ถนนบางขุนเทียน-เอกชัย
ตลาดบางบอนและตลาดสุขสวัสดิ์


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

16 ก.ค.61
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้มีการจัดประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาวรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
ในโครงการ "To Be Number One" ครั้งที่ 2


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

13 ก.ค.61
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับโล่ รางวัลที่ 3
โรงเรียนที่จัดโครงการ และกิจกรรมโดดเด่นในการป้องกันเอดส์และเพศศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 ก.ค. 61

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 ก.ค. 61 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี

นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่เข้าสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตบางบอน ทุนประเภท ก. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้มาทั้งหมด 8 ทุน
จากจำนวนทั้งหมด 9 ทุน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

9 ก.ค.61 โครงการ Prayamon Factories Healthy

โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

9 ก.ค.61 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสา พัฒนา คลองกุลี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

3 ก.ค.61 การประชุมเตรียมรับเสด็จ (ครั้งที่ 2)

การประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ"To Be Number One" ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com