ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
:
30 มี.ค.61
ประชุมการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2561
2 เม.ย.61
ประกวดครูดีเด่นเครือข่ายโรงเรียนที่ 77
3- 4 เม.ย.61
ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

26 เม.ย. 61
ข้าราชการครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติงาน เวลา 9.00 น. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2561

27 เม.ย. - 9 พ.ค. 61
ครูทุกท่านจัดห้องเรียน/ห้องพิเศษ จัดป้ายนิเทศในห้องและตามจุดที่
แต่ละกลุ่มสาระรับผิดชอบ
มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

20 มี.ค.61
วิพิธทัศนา สืบสานดนตรี นาฏศิลป์ ไทยแลนด์ยุค 4.0 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ ครั้งที่ 10 โดยนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน
เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน
พร้อมรับชมการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค.61
การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษาและรับมอบตัวนักเรียน EP การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ
และการประชุมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนสองภาษา(English Program) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

16 มี.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2560


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

15 มี.ค.61
บรรยากาศการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนห้อง EP ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 9 มี.ค.61
EduLife Expo 2018 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปร่วมแสดงผลงานนักเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษา
ชั้นนำทั่วประเทศจัดมหกรรมการศึกษา EduLife Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561
ณ สยามพารากอน และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2 มี.ค.61
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษราปฐมวัย โดย นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com