ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
ประวัติโรงเรียน 
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

 

 
กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2566
 

28-30 มี.ค. 66 ฝึกอบรมหลักสูตรฯ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครฝึกปฏิบัติจริง ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566
โดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นผู้ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการบริหารงาน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

27 มี.ค. 66

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

23 มี.ค. 66

ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

17 มี.ค. 66

มหกรรมวิชาการเครือข่ายที่ 76,77 สำนักงานเขตบางบอน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2566
นำโดย นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน ประธานพิธีเปิดงาน
พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางบอน คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่76 และ77
ได้เข้าร่วมในมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ ภายในงานมีทั้งการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งจัดบูทเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียน
โดยใช้สถานที่คือโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

15 มี.ค. 66

นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน
รับมอบหมายจาก นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( NT: National Test) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 


14 มี.ค. 66
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการด้านอาหารและโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับนำร่องปี 2564-2565

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

10 มี.ค. 66
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุระ
ได้รับรางวัลอันดับ 3 รายการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
จากการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 76 และ 77 ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอขอบคุณ คุณครูสุขสันต์ อินทรสวัสดิ์ คุณครูพรสิริ ขวัญมณี ผู้ฝึกซ้อม

คลิก -->ชมรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พงษ์พันธ์ สร้อยกุดเรือ
ได้รับรางวัลอันดับ 2 รายการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน จากการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 76 และ 77 ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอขอบคุณ คุณครูสุปราณี บุบผามาเต ผู้ฝึกซ้อม

คลิก -->ชมรายละเอียด

9 มี.ค. 66

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิกตรงนี้ค่ะ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิกตรงนี้ค่ะ

5 มี.ค. 66
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ห้องเรียน EP ป.1

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

2 ก.พ. 66
กิจกรรมวันมาฆบูชา

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

26 ก.พ. 66
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาฝึกอาชีพ กับวิทยากร
ผู้มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

26 ก.พ. 66
ผู้อำนวยเขตบางบอนมาเยี่ยม รับมอบตัว อ.1

 

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

23 ก.พ. 66
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีพอเพียง

 

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ. 66
การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

 

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ. 66
อนุบาลบัณฑิตน้อย
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

18 ก.พ. 66
ด.ช.ชวัลวิทย์ ฉันทประเสริฐวุฒิ ด.ช ธัชพล ประจันทร์ ด.ช.เกียร์กู๊ด วชิรประภา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ของประเทศ รายการที่แข่งขัน Coding Unplugged จากการแข่งขันงาน National Coding Day 2023 (ระดับชาติ) จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณครูชญตว์ โมหนองเดิ่น เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขัน ภายใต้การอำนวยการของ ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

15 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีอรรคจันทร์ ป. 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ??
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานOPEN HOUES
เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ ม.ว.ส. รร.มัธยมวัดสิงห์
ขอขอบคุณคุณครูอรทัย เพชรมาลี
ที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

15 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 2 ??
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ และรางวัลชมเชย รำเดี่ยว
งานOPEN HOUES เปิดโลกการเรียนรู้
เปิดประตูสู่ ม.ว.ส. รร.มัธยมวัดสิงห์
ขอขอบคุณคุณครูจันทนา เสลาคุณ
ที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

12 ก.พ. 66 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันแรก
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 4 - 5 ปี มีผู้ปกครองให้ความสนใจ
นำบุตรหลานมาสมัคร ซึ่งทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนอนุบาล1
ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.-16.30น.
(ไม่เว้นวันหยุดราซการ) จำนวนที่รับสมัคร 270 คน
รวม 9 ห้องเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครอง
นำบุตรหลานมาสมัครตามวัน และเวลาที่กำหนด
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจ นำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
และยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


11 ก.พ. 66 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ประจำปี 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบย่อยที่ 10 ทุ่งครุ
สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย นางทวีพร โชตินุชิต
ผู้อำนวยการเขตบางบอนและคณะผู้บริหารเขตบางบอน
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เดินทางมาสอบ
ณ สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมสร้างขวัญ
และกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่สอบในวันนี้

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

10 ก.พ. 66
ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการทดลองสอบ O-NET ของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แล้วมีผลคะแนนสูง ซึ่งจะลงสนามสอบจริง
ที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ในวัน เสาร์ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

5 ก.พ. 66

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

30 ม.ค. 66
กิจกรรมการจัดอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

26 ม.ค. 66

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมฯต้น


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 25 ม.ค. 66
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปี 65


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

20 ม.ค. 66
กิจกรรมพาเพลิน เดินงานวัด ของสายชั้นมัธยมฯ

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

16 ม.ค. 66
คณะครูร่วมงานวันครูที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (ดินแดง)

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในกิจกรรมได้
มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโดยเป็นทุนจากคณะครู และผู้ปกครอง
ของนักเรียน ทั้งนี้ยังมีการมอบของขวัญแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนและของขวัญ
ตามสายชั้นต่างๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่มาออกร้านทำอาหารและแจกขนมแก่นักเรียน
ให้ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญใจกันไปทั้งวัน
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความเมตตาต่อเด็กนักเรียนของเรา
ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
ทำสิ่งใดก็ได้รับแต่ความสุข ความเมตตา เหมือนดั่งที่ท่านได้มอบ
ให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้ด้วยเทอญ.

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

11 มกราคม 2566

คณะครูอบรมการปฐมพยาบาล CPR

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

11 มกราคม 2566

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัญญา แซ่ตั้ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566
จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

10 มกราคม 66

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ป.6

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

6 มกราคม 2566

ประชุมคณะครู บุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566


คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

 

6 มกราคม 2566
โรงเรียนรับการประเมินจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

คลิก --> ชมภาพบรรยากาศ

>> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังคลิกตรงนี้ค่ะ <<

© Prayamonthaturachsripijit School
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เลขที่ 68 ซอยพระยามนธาตุฯ แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


https://www.facebook.com/Prayamon/


Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com