ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนสิงหาคม 2563
:
6 ส.ค.63
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
8 ส.ค. 63
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษา
นักเรียนที่เรียนดี กทม.
11 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ
17-18 ส.ค. 63
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 

แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศ

โรงเรียนเปิดปกติเต็มรูปแบบ
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
และต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข 5 ข้อ เหมือนเดิม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563
ได้จำนวน 7 ทุน จากจำนวน 10 ทุน


ประกาศ

เรื่องการสอบจัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดูรายละเอียดคลิกตรงนี้

*************************

11 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

11 ส.ค.63
กิจกรรมจิตอาสา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 ส.ค. 63
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี กทม.

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

6 ส.ค.63
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563
ทั้งนี้ยังคงมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19
ในงานพิธีในครั้งได้มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รอบ ในการทำพิธีเพื่อลดจำนวนนักเรียนให้คงระยะปลอดภัยจากเชื้อโรค

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

30 ก.ค.63
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 ก.ค.63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

23 ก.ค.63
ประเมินครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่77

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 กรกฎาคม 2563

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
โดยมีบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางชฎาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน
นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และ นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ให้การต้อนรับ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

26 มิ.ย.63

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ประเสริฐ ม่วงศิริ ส.ก.ประพันธ์ ม่วงศิริ
และทีมงานม่วงศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยฉีดพ่นในห้องเรียน,ห้องสนับสนุนการเรียน,ห้องประชุม,โรงอาหาร,และบริเวณสนามของโรงเรียน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 มิ.ย.63
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับโล่เกียรติคุณ
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2555-2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25 มิ.ย.63

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล1-อนุบาล2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประเมินครูผู้ช่วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63

ประชุมออนไลน์ผู้บริหารร่วมกับสำนักการศึกษา กทม.ผ่านโปรแกรม Zoom

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย.63
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นำคณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และจิตอาสาพระราชทาน
รวม 150 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

18 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ป.5-ป.6 ประจำปี 63

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

17 มิ.ย.63
ประชุมผู้ครองระดับชั้น ป.3-ป.4

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9-10 มิ.ย.63

อบรมโรงเรียนต้นแบบโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษารในสถานศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดอบรมทดลอง ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance)
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับคณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 มิ.ย.63
คณะกรรมการติดตามความพร้อมในการเรียนในสถานการณ์ COVID-19


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม( Social Distancing)
จำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้องเรียน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

สร้าง Table Shield ติดตั้งโต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 )
สำหรับนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ประกาศผลการเรียนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

วิธีที่ 1 ดูผลการเรียนผ่านระบบ
คลิกตามลิงค์นี้ https://lin.ee/w7GsVmi

หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
จากนั้นกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน ก็จะรายงานผลได้ทันทีค่ะ
ขณะนี้สามารถดูได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะ
วิธีที่ 2 ดูผ่านเว็บไซด์ คลิกเลือกระดับชั้นตามลิงค์ด้านล่าง
กรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียน เช่น 14646
กรอกวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบที่กำหนดให้ วว/ดด/ปปปป เช่น 12/09/2554

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com