ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
ประวัติโรงเรียน 
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

 

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
 

6 มิ.ย. 67

ว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝึกประสบการณ์จริงในโรงเรียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

31 พ.ค. 67

นายธนกร ไชยศรี ผอ.สำนักการศึกษา กทม. เยี่ยมโรงเรียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

31 พ.ค. 67

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

31 พ.ค. 67

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

30 พ.ค. 67

พิธีมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนสอบ NT ป.3 ได้ 100 คะแนน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

29 พ.ค. 67

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมัธยมฯ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

17 พ.ค. 67

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

16 พ.ค. 67
บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 1/2567

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


1 พ.ค. 67
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2-มัธยมศึกษาปีที่3
ปีการศึกษา 2567

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

29 เม.ย. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learninig ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Step สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตบางบอน
นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล พร้อมด้วยหัวหน้าจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเขตบางบอน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 (รักษาศุข) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบุคลากรสำนักงานเขตบางบอน และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เขตบางบอน


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


29 มี.ค. 67

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2567

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

13 มี.ค. 67

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 13 มี.ค. 67

รายชื่อนักเรียนสายชั้น ป.1 และกลุ่มไลน์ ประจำปี 2567

คลิก -->ตรงนี้

1 มี.ค. 67
การประกวดแข่งขันสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เครือข่าย 77

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 


1 มี.ค. 67

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันศุกร์นักเรียนสายชั้น ป.4

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

29 ก.พ. 67

การแข่งขันคัดลายมือนักเรียนเครื่อข่ายโรงเรียนที่ 77

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

21 ก.พ. 67

กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ. 67

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การใช้แอบพลิเคชั่น Edsy AI speaking coach
ตามโครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Edsy AI Speaking Coach)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/10
(ได้รับเลือกให้เป็นแกนนำ 1 ใน 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร)
พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยมี นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการเขตบางบอน ตัวแทนจากฝ่ายการศึกษาเขตบางบอน
ท่าน ดร. อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

 

11 ก.พ. 67

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 วันแรก

 

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

10 ก.พ. 67 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET สนามสอบ ร.ร.พระยามนธาตุฯ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรวิวัฒน์ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์สอบย่อยที่ 10 สำนักงานเขตบางขุนเทียน สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร. อติพร นิลขำ หัวหน้าสนามสอบให้การต้อนรับ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

 

9 ก.พ. 67

แพทย์ประเมินพัฒนาการนักเรียนสายชั้นอนุบาล

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

9 ก.พ. 67

กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีพอเพียงนักเรียนสายชั้นอนุบาล

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

8 ก.พ. 67

กิจกรรมวันตรุษจีน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

7 ก.พ. 67

ประชุมคณะกรรมการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับ กทม.

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

2 ก.พ. 67

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนที่ 76,77

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

2 ก.พ. 67

กิจกรรมทำบุญตักบาตรนักเรียนชั้น ม.2

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

1 ก.พ. 67

กิจกรรมป้องกันยาเสพติดนักเรียน ป.4

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ผู้เข้าสมัครหมายเลข 2 ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียงส่วนมาก
และได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนประจำปี 2567

 

30 ม.ค. 67

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

26 ม.ค. 67

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ นักเรียน ม.1

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


25 ม.ค. 67

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป. 6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

25 ม.ค. 67

ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤตกร กลัดจำปี นักเรียนสายชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับเหรียญเงินและเงินรางวัลจำนวน 700 บาท กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีคุณครูศิริพร จันทศรี และคุณครูณัฐภูมิ เรือกิจ เป็นผู้สอนและฝึกซ้อม

 

 

24 ม.ค. 67

กิจกรรม อาหารดีมีประโยชน์ สายชั้นอนุบาล

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

16 ม.ค. 67 พิธีมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียน ปี 2567

พิธีมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียณข้าราชการประจำปี 2567 โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ในปี พ.ศ. 2567 นี้มีคุณครูของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ที่จะเกษียณอายุราชการดังนี้
1. ดร.อำพวรรณ์ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. คุณครูชมภูนุท แพทยาไทย
3. คุณครูวิทยา อรุณเนตร
4. คุณครูกาญจนา บุบผา
5. คุณครูวันเพ็ญ เกียรติวงศ์
6. คุณครูสถิตย์ ภิรมย์พูล
7.คุณครูภัทรพร ศรีวัฒนะ
8. คุณครูจริยา ริทสมุทรไชย
ในการร่วมแสดงความยินดีครั้งนี้ ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูร่วมแสดงความยืนดี

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

12 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

11 ม.ค. 67
คณะครูมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

4 ม.ค. 67

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

 

28 ธ.ค. 66
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยท่าน ผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

27 ธ.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนเรับปีใหม่

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ภภรกัญ พาป้อ นักเรียนระดับชั้น ป.6/9
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

25 ธ.ค. 66 กิจกรรมวันคริสต์มาส

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

15 ธ.ค. 66 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

13 ธ.ค. 66 การแข่งขันกีฬาอนุบาลฮาเฮ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

7 ธ.ค. 66 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปี 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

4 ธ.ค. 66 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

2-8 ธ.ค. 66
ตลาดนัดถนนคนเดินหน้าโรงเรียนพระยามนฯ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

1 ธ.ค. 66 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค. 2566 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
และคณะครูการศึกษาปฐมวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ภาควิชาสังคมเมืองสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

1 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day)

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคเอดส์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และตอบคำถามชิงของรางวัลหน้าเสาธงและในช่วงบ่าย
มีการเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแนวทางป้องการการเกิดโรคเอดส์
ในการนี้ ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

27 พ.ย. 66

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

24 พ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

23 พ.ย. 66
คณะครู-นักเรียน ร่วมประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติถวายวัดเลา

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

23 พ.ย. 66
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และคุณครูต่อศักดิ์ มงคล เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Tiktok x BMA School Tour Partnership ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ Zoom โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดอบรมให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน เพื่อสร้างทักษะการเป็น Tiktok Creator อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

23 พ.ย. 66
พิธีวางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

17 พ.ย. 66
กิจกรรมซื้อได้-ขายเป็น ตลาดนัดสินค้ามือ2 นักเรียน ป.5

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

15 พ.ย. 66
กิจกรรมค่ายบูรณาการหนูน้อย

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

8 พ.ย. 66

พิธีมอบทุนการศึกษาโดย ชมรมบางขุนเทียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

5 พ.ย. 66 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

3 พ.ย. 66 การประกวดสื่อการเรียนรู้

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

1 พ.ย. 66
คณะผู้บริหารกรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมวันโรงเรียน
วันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/66

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566
วันที่ 1พฤศจิกายน 2566


29 ก.ย. 66

กตเวฑิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูทั้ง 5 ท่าน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 25 ก.ย. 66

อบรมเรื่องหมวกกันน็อก นักเรียนชั้น ป.5

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

25 ก.ย. 66

นักเรียนสายชั้นมัธยมจัดพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

21 ก.ย. 66

วันเยาวชนแห่งชาติ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

15 ก.ย. 66

กิจกรรมซื้อได้ขายเป็น ตลาดนัดสินค้ามือ 2 นักเรียน ป.6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

13 ก.ย. 66

ประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของ กทม.

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

8 ก.ย. 66

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ป.5

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

7 ก.ย. 66

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

7 ก.ย. 66

มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับ กทม.ช้างน้อยเกมส์และหมากล้อม

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

6 ก.ย. 66

พิธีเปิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

 

5 ก.ย. 66

กิจกรรม Save Internet School Tour

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

31 ส.ค. 66

ตลาดนัดสินค้ามือ 2 "ซื้อได้ ขายเป็น" มัธยมฯ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

29 ส.ค. 66

English Day Camp For Grade 4

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

28 ส.ค. 66

การทดสอบ CEFR ของ นร.ห้องเรียน EP ป.6/9

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

25 ส.ค. 66
กิจกรรมวันกตัญญูคุณยายเจริญ จูฑะวิภาต

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

18 ส.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

11 ส.ค. 66

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

9 ส.ค. 66
ชุดการแสดงลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนสายชั้น ป.6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

7 ส.ค. 66

ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนสายชั้น ป.4

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

5 ส.ค.66 โครงการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางละไม อัศวเลิศศักดิ์ นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และคณะผู้บริหารเขตบางบอน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฯในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

3 ส.ค. 66

กิจกรรมเข้าค่าย(Day Camp)
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

27 ก.ค. 66

ถวายเทียนวัดบางบอน-วัดเลา-วัดน้อยวิสุทธาราม

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยปัจจัยต่าง ๆ
ที่ทางพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญมาในระหว่างที่ทางโรงเรียน
ได้เดินทางออกไปบอกบุญประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
ทั้งนี้ได้ถวายให้กับวัดบางบอน วัดเลา วัดน้อยวิสุทธารม
ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาในครั้งนี้

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

27 ก.ค. 66

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมใจประสานเป็นหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย ผอ.ดร.อติพร นิลขำ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนและครู บุคลกร รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งโรงเรียนรวมใจกันเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

24 ก.ค. 66
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

24 ก.ค. 66
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภท ก. นักเรียน ป.2

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

24 ก.ค. 66

แนะนำตัวครูบรรจุใหม่ 5 ท่าน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

15 ก.ค. 66
นักเรียน ป.2 สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนประเภท ก.

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


14 ก.ค. 2566
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

13 ก.ค.66

นักเรียนชั้น ป.4-ป.5 ทัศนศึกษา Dream World

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

7 ก.ค. 66
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาพิเศษ

 

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

6 ก.ค. 66

การคัดเลือกครูดีเด่นเครือข่ายโรงเรียนที่ 76,77


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

1 ก.ค.66
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 34 ประเภทกีฬาหมากล้อมระดับกลุ่มเขตกรุงธนใต้


คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

29 มิ.ย. 66

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด จ.ราชบุรี

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

29 มิ.ย. 66
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาโดยในปี 2560 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ
“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นำโดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองฯ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งแจกแผ่นพับ พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาพร้อมกับยาเสพติด ทั้งนี้มีประชาชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

26 มิ.ย. 66

สัปดาห์สุนทรภู่ ประจำปี 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

23 มิ.ย. 66

ประชุมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

21 มิ.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการกีฬาหมากล้อมระดับกลุ่มเขตกรุงธนใต้

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

20 มิ.ย. 66
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำโดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานพิธี พร้อมทั้งคณะรองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากรและนักเรียน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

พระราชประวัติของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

https://anyflip.com/whnih/lwtt/

อ่านรายละเอียด คลิกตรงนี้

19 มิ.ย. 66

สำนักงานเขตบางบอนอบรมนักเรียนคัดแยกขยะ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย. 66

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสายชั้น ป.1-ป.6

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

17 มิ.ย. 66

โครงการประชุมครูสำนักงานเขตบางบอน

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

16 มิ.ย. 66

กิจกรรม After School กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

16 มิ.ย. 66
กิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนอนุบาลและมัธยมฯ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

8 มิ.ย. 66

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

6 มิ.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

2 มิ.ย. 66

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย คณะผู้บริหาร
นำโดย ผอ.ดร.อติพร นิลขำ คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

 

31 พ.ค. 66
กิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

26 พ.ค. 66
อบรมโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนเพื่อยกระกับการศึกษา SMT
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

16 พ.ค. 66
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน และคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้มีความสบายใจ และพร้อมกันนี้
ผอ.ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร
คณะครูได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียน
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


1 พ.ค. 66

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ


26 เม.ย. 66
อบรมข้าราชการครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการฝึกอบรมข้าราชการครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สังกัดสำนักงานเขตบางบอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G Pass 5 Steps

คลิก -->ชมภาพบรรยากาศ

>> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังคลิกตรงนี้ค่ะ <<

© Prayamonthaturachsripijit School
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เลขที่ 68 ซอยพระยามนธาตุฯ แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


https://www.facebook.com/Prayamon/


Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com