ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนธันวาคม 2562
:

4 ธ.ค.62
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

6-8 ธ.ค. 62
ประเมินห้องเรียนมาตรฐาน

25 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส

26 ธ.ค. 62
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

4 ธ.ค.62
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 พ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาอนุบาลฮาเฮ ประจำปี 2562

 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

27 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
ที่สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

20 พ.ย.62

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

 

14 พ.ย.62 ค่ายบูรณาการหนูน้อย อนุบาล 1

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

 

 

13 พ.ย. 62 ค่ายคณิตศาสตร์(Mathcamp)

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์และบุคลากรทุกท่าน 
ขอแสดงความยินดีกับ
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
ที่สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

11 พ.ย.62
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 62

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

 

 

10 พ.ย.62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

 

 

 


ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน
เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
นายองค์อาจ วิสุทธิวราพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวใจนวล พรหมมณี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นางจีรจันทร์ มูลตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ชมคลิปวิดีโอบรรยากาศ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพบปะกับบุคลากร และนักเรียน ทั้งโรงเรียน
คลิ๊กตรงนี้ค่ะ

คณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมส่งคณะผู้บริหารดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางวรรณรัตน์ วงศ์ศรีจินดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางไผ่ สำนักงานเขตบางแค
2. นางสาวเบญจวรรณ แป้นนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแกนอก สำนักงานเขตธนบุรี
3. นายชาตรี ทิมจรัส รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราฎร์บูรณะ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com