ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2564***ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1***
ไปจนกว่าจะมียอดเต็มตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานมาสมัครได้ด้วยตัวเองและสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง

5 เม.ย.64
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 5,7-9 เมษายน 2564
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


22 มี.ค.64 ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน มอบตู้ทำน้ำเย็นให้โรงเรียน

ขอขอบพระคุณ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ที่ได้มอบตู้ทำน้ำเย็น
ให้กับโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งในการซื้อตู้ทำน้ำเย็นนี้เป็นเงินรางวัลส่วนตัวที่ได้มาจาก
การได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ "ระดับดีเด่น"
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 มี.ค.64 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
ขอขอบคุณ นักการภารโรง และทีมงานม่วงศิริ ช่วยกันฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
และทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานม่วงศิริที่ได้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้่อโรคและส่งทีมงาน
มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยในโรค COVID-19
เมื่อเข้าสู่บริเวณโรงเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
18 มี.ค.64
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
16 มี.ค.61 คณะครูสายชั้นอนุบาลประชุมรับทราบนโยบายรับสมัครนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาล

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9 มี.ค.64

คณะครู บุคลากร โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ชื่อปถมาภรณ์ช้างเผือก ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ5 มี.ค.64
จับสลากจักรยานของแต่ละสายชั้น

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนแต่ละสายชั้น โดยทำการจับสลากเพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลของแต่ละสายชั้น ซึ่งผู้ที่โชคดีก็ได้รับรางวัลนี้ไป ขอให้กิจการและงานของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 มี.ค. 64 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้ความสามารถ ความวิริยอุตสาหะ และความเสียสละเป็นเวลา 20 ปี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.....

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com