ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

ประกาศ

**************************

เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


แผนการส่งมอบอาหารเสริมนม ค่าอุปกรณ์การเรียน และใบงาน (On Hand)
ให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
ประเภท หน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คลิกตรงนี้ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 On
ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

27 พ.ค 64
แผนที่เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MAP)
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค.64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ห้อง EP ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 พ.ค.64

การสอบเข้าห้องเรียน EP (English Program)
ของเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด)

รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์
คลิกตรงนี้

 

ประกาศ

**************************

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
และ นักเรียนสมัครใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2564


.

ประกาศ

**************************

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าห้องเรียนสองภาษา (EP)
กำหนดให้มามอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
กรณีไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา
คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ปกครองกรุณาตอบแบบสำรวจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ขอบคุณมากค่ะ

ประกาศ

**************************
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนสองภาษา (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
นักเรียนรายงานตัวเวลา 07.30-08.00 น การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม สวมหน้ากากอนามัย
และรักษามาตารการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19)
นักเรียนคนใดไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
***************************


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และห้องสอบ

คลิกตรงนี้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ


2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ประกาศ

********************

เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
จึงขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2563
#ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ และ #ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระต่อเนื่อง 9 ปี
ด.ญ.กชพร จาง ป.6/9 ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน
??ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ??

5 เม.ย.64
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
5,7-9 เมษายน 2564 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


22 มี.ค.64 ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน มอบตู้ทำน้ำเย็นให้โรงเรียน

ขอขอบพระคุณ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ที่ได้มอบตู้ทำน้ำเย็น
ให้กับโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งในการซื้อตู้ทำน้ำเย็นนี้เป็นเงินรางวัลส่วนตัวที่ได้มาจาก
การได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ "ระดับดีเด่น"
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 มี.ค.64 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
ขอขอบคุณ นักการภารโรง และทีมงานม่วงศิริ ช่วยกันฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
และทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานม่วงศิริที่ได้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้่อโรคและส่งทีมงาน
มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยในโรค COVID-19
เมื่อเข้าสู่บริเวณโรงเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
18 มี.ค.64
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
16 มี.ค.61 คณะครูสายชั้นอนุบาลประชุมรับทราบนโยบายรับสมัครนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาล

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9 มี.ค.64

คณะครู บุคลากร โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ชื่อปถมาภรณ์ช้างเผือก ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ5 มี.ค.64
จับสลากจักรยานของแต่ละสายชั้น

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนแต่ละสายชั้น โดยทำการจับสลากเพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัล
ของแต่ละสายชั้น ซึ่งผู้ที่โชคดีก็ได้รับรางวัลนี้ไป
ขอให้กิจการและงานของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 มี.ค. 64 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้ความสามารถ ความวิริยอุตสาหะ และความเสียสละ
เป็นเวลา 20 ปี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร..

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com