ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนกุมภาพันธ์ 2563
:
1 ก.พ. 63
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6

1 -2 ก.พ. 63
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3

3 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา
13 ก.พ. 63
ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นป.1
14 ก.พ. 63
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
21 ก.พ.63
Cluster 77 Open House in 21st Century
22 ก.พ.63
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ
26 ก.พ.63
Big Cleaning Day

แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
** คลิกที่ภาพเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียด**

26 ก.พ.63
Big Cleaning Day

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

22 ก.พ.63
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ข้อบกพร่องของการจัดทำผลางนวิชาการ"
โดยมีวิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์และคุณนงเยาว์ หนูรัตน์
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 ก.พ.63
Cluster 77 Open House in 21st Century

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ.63
กิจกรรมฝึกทักษะซื้อได้-ขายเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 ก.พ.63
ประชุมผู้ปกครองแ-แนะแนวการศึกษาต่อ ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

14 ก.พ.63 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ก.พ.63
วัยใสไร้แอลกอฮอล์ Smashed Project

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ก.พ. 63
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com