ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนพฤษภาคม 2563
:
 
 
 
 

แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้มามอบตัว และนักเรียนที่เอกสารยังไม่ครบ
ให้มาอีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

ชั้นอนุบาล1

ชั้นอนุบาล 2ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
คลิกตรงนี้

 

 

ตารางการส่งมอบนมโรงเรียน รอบที่ 2

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 เพิ่มเติม
คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/xrXMZ9vXoH2JAUrb9
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะประกาศ

เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


ตรวจสอบตารางเรียนและสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องของนักเรียน
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

อนุบาล 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

ประกาศ


เรียนผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การส่งมอบนมโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง
กรุณาอ่านประกาศ และตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง
นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเป็นหลักฐานในการรับนม

หมายเหตุ กรุณานำถุงผ้ามาบรรจุนมด้วยค่ะ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
คลิกที่ระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ประกาศ

เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน

ถ้ามีกำหนดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบค่ะ

กำหนดการรับเอกสารการจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ให้มาในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ สนามด้านหน้าโรงเรียน

(นักเรียนแต่งกายสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ถ้าผู้ปกครองมารับแทน โปรดแต่งกายสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยเช่นกัน)
คลิกเพื่อดูแผนผังการรับเอกสาร

กำหนดการรับ ปพ.1  ปพ.6  ปพ.8  ผลO-NETและเงินออมสิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกตรงนี้เพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/xrXMZ9vXoH2JAUrb9
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะ
ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครแล้ว และกำลังรอสอบจัดชั้นเรียนไม่ต้องสมัครเพิ่มนะคะ


สรุปยอดสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ณ วันที่ 18/04/2562

ป.1 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 1 คน
(หมายเหตุ... สำหรับนักเรียนที่จะสมัครต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยมาเขียนใบสมัครที่โรงเรียนมาก่อน)

ป.2 - รับ 20 คน สมัครมาแล้ว 18 คน
ป.3 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 11 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ป.4 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ป.5 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)

ม.1 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ม.2 - รับ 13 คน สมัครมาแล้ว 7 คน

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
00000ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษา
สำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจัดทำสื่อการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ต่อไป
0000โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครอง
กรอกแบบสำรวจความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/V6DsLDGSY5QQANvt6 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำแบบสำรวจค่ะ

 

ประกาศผลการเรียนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

วิธีที่ 1 ดูผลการเรียนผ่านระบบ
คลิกตามลิงค์นี้ https://lin.ee/w7GsVmi

หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
จากนั้นกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน ก็จะรายงานผลได้ทันทีค่ะ
ขณะนี้สามารถดูได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะ
วิธีที่ 2 ดูผ่านเว็บไซด์ คลิกเลือกระดับชั้นตามลิงค์ด้านล่าง
กรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียน เช่น 14646
กรอกวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบที่กำหนดให้ วว/ดด/ปปปป เช่น 12/09/2554

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


 
29 พ.ค.63
มอบตัวอนุบาล1และอนุบาล2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค.63 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะผู้บริหารและครูได้เดินทางออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหลังจากที่ปิดเรียนยาว
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนรู้ 4 ON
รับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

15 เมษายน 63
การจัดประชุมคณะครูแบบออนไลน์เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ห่างไกลโรค COVID-19 โดยมี ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 เมษายน 63
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2563

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 มี.ค.63 นักเรียนสอบเข้า EP.ป1

การสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบเข้าเรียนห้อง English Program (EP)
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 มี.ค.63

โรงเรียนสามัคคีบำรุง ศึกษาดูงาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

6 มี.ค.63 บัณฑิตน้อย

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์...

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 มี.ค.63
การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กทม.

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 ก.พ.63
รับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาล1

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 ก.พ.63
ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

26 ก.พ.63
Big Cleaning Day

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

22 ก.พ.63
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ข้อบกพร่องของการจัดทำผลางนวิชาการ"
โดยมีวิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์และคุณนงเยาว์ หนูรัตน์
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 ก.พ.63
Cluster 77 Open House in 21st Century

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ.63
กิจกรรมฝึกทักษะซื้อได้-ขายเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 ก.พ.63
ประชุมผู้ปกครองแ-แนะแนวการศึกษาต่อ ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

14 ก.พ.63 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ก.พ.63
วัยใสไร้แอลกอฮอล์ Smashed Project

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ก.พ. 63
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com