ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
ปีการศึกษา 2564

รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

ประกาศ

**************************

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ


2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ประกาศ

******************************
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนสองภาษา (English Program)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
...คลิกตรงนี้ค่ะ...ประกาศ

********************

เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
จึงขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ประกาศ

****************
ปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครครบแล้ว

ประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอเลื่อนการสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program (EP) และห้องเรียนปกติ
และเลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป.2-ป.5 หากมีกำหนดการสอบจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ
ทาง facebook และ website ของโรงเรียนต่อไป
*นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มาสมัครที่โรงเรียนในวันที่ 24 เมษายน 2564
**ที่สมัครเรียน โรงเรียนรับนักเรียนทุกคน ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเรียนห้อง EP
จะต้องทำการสอบคัดเลือกเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2563
#ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ และ #ผ่านระดับประเทศทุกกลุ่มสาระต่อเนื่อง 9 ปี
ด.ญ.กชพร จาง ป.6/9 ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน
??ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ??***ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1***
ไปจนกว่าจะมียอดเต็มตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานมาสมัครได้ด้วยตัวเองและสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง

5 เม.ย.64
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 5,7-9 เมษายน 2564
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


22 มี.ค.64 ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน มอบตู้ทำน้ำเย็นให้โรงเรียน

ขอขอบพระคุณ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ที่ได้มอบตู้ทำน้ำเย็น
ให้กับโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งในการซื้อตู้ทำน้ำเย็นนี้เป็นเงินรางวัลส่วนตัวที่ได้มาจาก
การได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ "ระดับดีเด่น"
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 มี.ค.64 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
ขอขอบคุณ นักการภารโรง และทีมงานม่วงศิริ ช่วยกันฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
และทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานม่วงศิริที่ได้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้่อโรคและส่งทีมงาน
มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยในโรค COVID-19
เมื่อเข้าสู่บริเวณโรงเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
18 มี.ค.64
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
16 มี.ค.61 คณะครูสายชั้นอนุบาลประชุมรับทราบนโยบายรับสมัครนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาล

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9 มี.ค.64

คณะครู บุคลากร โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ชื่อปถมาภรณ์ช้างเผือก ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ5 มี.ค.64
จับสลากจักรยานของแต่ละสายชั้น

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนแต่ละสายชั้น โดยทำการจับสลากเพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลของแต่ละสายชั้น ซึ่งผู้ที่โชคดีก็ได้รับรางวัลนี้ไป ขอให้กิจการและงานของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 มี.ค. 64 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้ความสามารถ ความวิริยอุตสาหะ และความเสียสละเป็นเวลา 20 ปี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.....

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com