ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนมกราคม 2561
:
5 ม.ค.60
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561
สุขสันต์เฮฮา หรรษาพระยามน
11 ม.ค.61
กีฬาพระยามนฯ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
12 ม.ค.61
กิจกรรมวันเด็ก

 


มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556
 

กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 -มกราคม 2561

11 ม.ค.61
กีฬาพระยามนฯ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

5 ม.ค. 61
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561
สุขสันต์เฮฮา หรรษาพระยามน


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

28 ธ.ค.60
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

28 ธ.ค. 60
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

25 ธ.ค.60
Merry Christmas and happy new year 2018

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

21 ธ.ค.60
กิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภค

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

15 ธ.ค. 60
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมกันเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด
เป็นจิตอาสาเดินเก็บขยะภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียน 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

4 ธ.ค.60
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณพ่อดีเด่นประจำปี 2560
นำโดยนางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในการมอบ
และมีผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน
ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2 ธ.ค.60
คณะครูฝ่ายทะเบียนและวัดผล
เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมทะเบียนและวัดผล
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ลินดา พ่วงเผ่า ครู คศ.2
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทำหน้าที่วิทยากรในการอบรม

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

1 ธ.ค.60
กิจกรรมวันเอดส์โลก และ พิธีมอบรางวัลต่างๆ
ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
นำโดยนางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นประธาน
รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย  และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ได้จัดพิธีมอบรางวัลต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ที่ผ่านมา 
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 
 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com