ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนมิถุนายน 2562
:
4-6 มิ.ย.62
การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)
รอบที่ 4
14 มิ.ย.62
รับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น

20 มิ.ย.62
กิจกรรมวันไหว้ครู

20-26 มิ.ย.62
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

25 มิ.ย.62
กิจกรรมบ้านหนูปลอดบุหรี่

26 มิ.ย.62
โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดสากล)

26 มิ.ย.62
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1

27 มิ.ย.62
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 5

28 มิ.ย.62
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562

19 มิ.ย. 62 กรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


14 มิถุนายน 2562
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงินพร้อมตัวแทนครูและนักเรียน เดินทางเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

14 มิ.ย.62 พิธีฉลองรางวัลพระราชทานสัญญาธรรมศักดิ์
พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย ขอกราบขอบพระคุณ ท่านบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ประธานในพิธี หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ท่านประเสริฐ ม่วงศิริ ท่านณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณโกศล หกสุวรรณ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางบอน คณะท่าน ดร.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณครูจากโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส บริษัทรองเท้าแอดด้าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

12 มิ.ย.62
กิจกรรม "ฉลาด รู้ทัน เธอกับฉันปลอดภัย"
มินิคอนเสิร์ต "เก่ง ธชย" ที่โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
12 มิ.ย.62 กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม
โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


4-6 มิ.ย.62 การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบที่ 4

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ศน.ดาลัด กุศลผลบุญ ฝ่ายถวิล จันทร์สว่าง
ร่วมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

29 พ.ค. 62 รับโล่โรงเรียนนำร่องต้นแบบยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับโล่ โรงเรียนนำร่องต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงเรียน กทม ได้รับโล่จำนวน 6 โรงเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25-26 พ.ค. 62 โครงการสื่อสร้างสรรค์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ซึ่งโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21-24 พ.ค.62

คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 พ.ค.62

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธานในการประชุม 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11-12 พ.ค.62
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ณ โรงแรม The Royal River Hotel
ในภาพเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (Classroom Management) โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และคณะ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

10 พ.ค. 62
โรงเรียนรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)
คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ มีมติเอกฉันท์ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้สร้างคนดี
ให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นโดยโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลที่ได้รับคือโล่ เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
โดยจะแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่1 การประชุมระดับชั้น อ.1-ป.3 เวลา 8.30-10.30 น.
ช่วงที่2 การประชุมระดับชั้น ป.4 - ม.3 เวลา 10.30-12.00 น.
โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com