ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนกุมภาพันธ์ 2562
:
11-12 กุมภาพันธ์ 62
กิจกรรมป้องกันติดสารเสพติดในสถานศึกษา (นักเรียน ป.4)

12 กุมภาพันธ์ 62
กิจกรรมวันมาฆบูชา

14 กุมภาพันธ์ 62
กิจกรรมพาเพลินเดินงานวัด

15 กุมภาพันธ์ 62
สอบการอ่าน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2561

18 กุมภาพันธ์ 62
ค่ายสะเต็มศึกษา และนักศึกษา ป.โท จากมหาวิทยาลัยศิลปกร มาศึกษาดูงาน
22 กุมภาพันธ์ 62
นิทรรศการวิชการพระยามนฯ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มปฐมวัย
25-26 กุมภาพันธ์ 62
ระดับชั้นอนุบาล สอบปลายภาค

28 กุมภาพันธ์ - 4 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

15 ก.พ.62

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เดินทางมาศึกษาดูงานสายชั้นอนุบาลโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

14 ก.พ.62

กิจกรรมพาเพลินเดินงานวัด

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

13 ก.พ. 62

งานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561
ด.ญ.พิชญา คาคะวารี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลชมเชย
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
จาก ศาตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

11 ก.พ. 62
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบคุณบริษัทแอดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนและทางโรงเรียนได้นำไปตัดชุดวงโยธวาทิตให้กับนักเรียน
เพื่อใช้ในการออกงานทำกิจกรรมต่างๆ 

 

4 ก.พ.62 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นพ. พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานมาตรการลดฝุ่น และเพิ่มคุณภาพอากาศของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

2 ก.พ.62 สอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอนและคณะ ได้เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ
และครูที่เข้าร่วมดูแลการทดสอบ โดยมีนางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมในครั้งนี้

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 ม.ค. 62 (ช่วงบ่าย)
คณะผู้แทนรัฐบาลจากประเทศตองงาศึกษาดูงานโรงเรียนพระยามน
การศึกษาดูงานโรงเรียนอ่อนหวาน ลดหวานมัน เค็ม ลดโรค NCDs
โดยคณะผู้แทนจากรัฐบาลประเทศตองงา ประเทศคิริบาสและผู้แทนจากธนาคารโลก

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 ม.ค.62 (ช่วงเช้า)
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กับนักเรียนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25 ม.ค.62
การประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 22 ม.ค.62
วันคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาและชุมชน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

20 ม.ค.62
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ชั้น ป.6

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

18 ม.ค.62 สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา”
ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 17 ม.ค.62 คุณครูกาญจนา บุบผา รับรางวัลคุรุสดุดี

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอแสดงความยินดีกับคุุณครูกาญจนา บุบผา
ที่ได้เข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 ม.ค. 62 ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสงานวันครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคุณภาพที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและน่าภูมิใจดังต่อไปนี้

1.คุณครูสุนทรี วีเปลี่ยน ได้รับเกียรติบนเวทีให้เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการ
2. คุณครูกาญจนา บุบผา ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
3. คุณครูอุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

16 ม.ค.62 คณะครูร่วมงานวันครูประจำปี 2562

คณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดงาน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

11 ม.ค.62

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

10 ม.ค. 62 กีฬาพระยามนฯ เกมส์

 

->คลิกชมภาพเพิ่มทเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com