ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนพฤศจิกายน 2561
:

1 พ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

13 พ.ย. 61
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์


 

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

ประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบ...
การประชุมผู้ปกครองจากเดิมที่โรงเรียนแจ้ง ประชุมวันที่ 11 พ.ย. 61 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่เป็นประชุมผู้ปกครองวันที่ 18 พ.ย. 61
* ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล-ป.3 เวลา 09.00 น.
* ประชุมผู้ปกครอง ป.4-ม.3 เวลา 13.00 น.
โดยทางโรงเรียนจะแจกเอกสารกำหนดการใหม่ไปกับนักเรียนในวันนี้ (
7/11/61)

 


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
7 พ.ย. 61
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตรชมเชย
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561


-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
1 พ.ย. 61
ท่าน ผอ.เบญมาศ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
และ คณะหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตบางบอน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
1 พ.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-->คลิกชมภาพบรรยากาศ

31 ต.ค.61 ล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เตรียมรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2
วันนี้สำนักงานเขตบางบอนโดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ได้ให้พนักงานของสำนักงานเขตบางบอนมาช่วยล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย. 61 (พรุ่งนี้)
ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

29 ต.ค. 61 ฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
สำนักงานเขตบางบอนโดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน
ได้ดำเนินการให้มีการฉีดพ่นควันกำจัดยุงในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ก่อนวันเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

12 ต.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการสอนและการผลิตสื่อการเรียนรู้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนและการผลิตสื่อการเรียนรู้
ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน โดยมี ท่าน มณีวรรณ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานเปิดการอบรม นาสาวสุภาพร นาคเกตุ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม
โดยเชิญท่านรศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอ.สุเทพ กิตติสุนทร เป็นวิทยาให้การอบรมในครั้งนี้
-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

5 ต.ค.61

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครอง

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com