ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนพฤศจิกายน 2561
:

1 พ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

13 พ.ย. 61
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

18 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล-ป.3 เวลา 09.00 น.
ประชุมผู้ปกครองป.4-ม.3 เวลา 13.00 น.

22 พ.ย. 61
กิจกรรมลอยกระทง

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

29 พ.ย.61
สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
การสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 พ.ย.61
Math Camp 61

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

22 พ.ย.61
กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2561เพื่อสืบสานประเพณีไทย การอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยนางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2561 ขึ้นโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จึงได้นำกระทงไปลอยที่ สระน้ำหน้าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีของไทย

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

20 พ.ย.61
มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงเตชินี โฒสิตานนท์
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงเตชินี โฒสิตานนท์ (น้องเตเต้) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน โรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเตเต้ ในการสูญเสียคุณแม่ ตามข่าวที่ปรากฎตามสื่อเมื่อไม่นานที่ผ่านมาในครั้งนี้

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

18 พ.ย.61
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
-ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญา คาคะวารี ป.6 และ ด.ญ.กรกนก มุกไธสง ม.3 รับประกาศเกียรติคุณ นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวทิตาและจิตอาสาเพื่อส่วนรวม กองทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ (พร้อมทุนการศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งทักษะภาษาไทยได้รับรางวัลชมเชย จากราชบัณฑิตยสภา

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

18 พ.ย.61
- เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3

- เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น-ประถมศึกษาปีที่ 3

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 พ.ย. 61
ประชุมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเขตบางบอน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

13 พ.ย. 61
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
7 พ.ย. 61
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตรชมเชย
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561


-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
1 พ.ย. 61
ท่าน ผอ.เบญมาศ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
และ คณะหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตบางบอน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

-->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
1 พ.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-->คลิกชมภาพบรรยากาศ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com