ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
:

10 ก.ย. 61 โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรม
เพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย
ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"
(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)

12 ก.ย. 61
กิจกรรม English Day Camp For The Students In P.4

13 ก.ย. 61
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ป.4

14 ก.ย. 61
Clean up the World

20 ก.ย. 61
กิจกรรมคนดีศรีพระยามนฯ
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

28 ก.ย.61
ราตรี สัมพันธ์ วันเกษียณ 

5 ต.ค.61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครอง

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2561

5 ต.ค.61

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครอง

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

28 ก.ย.61

ราตรี สัมพันธ์ วันเกษียณ 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 ก.ย. 61

กิจกรรมคนดีศรีพระยามนฯ
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 ก.ย. 61 สัปดาห์ห้องสมุด

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด
มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 ก.ย. 61 Clean up the World
กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด (Clean up the World)

 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

13 ก.ย. 61 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ป.4

นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

12 ก.ย. 61
กิจกรรม English Day Camp For The Students In P.4

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

10 ก.ย. 61

โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย
ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)
ในชื่อโครงการ Prayamon Factory Healthy ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

8 ก.ย. 61

ขอแสดงความยินดี กับคุณครู และนักเรียน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 ระดับประถมต้น และ ระดับประถมปลาย และได้รับทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
1.เด็กหญิงจิระพิณญา ศรีพรม ป.3/1
2.เด็กหญิงพิชญา คาคะวารี ป.6/9

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

7 ก.ย. 61

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางบอน
ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายงานต่างๆ
ของสำนักงานเขตบางบอนจำนวน 21 คน ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี 2561

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com