ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 
:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
:
4-5 ต.ค. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560

 


มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556
 

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

11 พ.ย. 60
พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวด
ห้องเรียนสวย สะอาด บรรยากาศวิชาการ
โดย นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
และนางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 พ.ย. 60
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
นำโดย นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นำคณะครูและบุคลกรเข้าศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

9 พ.ย. 60
การสอบธรรมศึกษา สนามหลวง
ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


6 พ.ย. 60 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรากรณ์ ทองสุข ย้ายไปทำหน้าที่ครูที่โรงเรียนโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

3 พ.ย. 60
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมมือร่วมใจลอยกระทง นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และรองผู้อำนวยทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูและบุคลากรทุกท่าน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

1 พ.ย. 60
นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้ให้โอวาทและแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

1 พ.ย. 60
ยินดีต้อนรับครูที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู กทม. ใหม่
ทั้ง 8 ท่านและครูอาสา 2 ท่าน แนะนำตัวให้นักเรียนได้รู้จักในวันเปิดภาคเรียน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

1 พ.ย. 60
นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้ปฐมนิเทศในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

26 ต.ค. 60
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดบางบอน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

26 ต.ค. 60
(ช่วงเช้า) พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวัดบางบอน นำโดยนายปรีชา ใจงาม ผู้อำนวยการเขตบางบอนประธานพิธีฝ่ายฆราวาส 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

13 ต.ค.60
ท่านผอ.พวงผกา แสงเงิน ท่านรองฯ
ทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี
ณ วัดบางบอน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

6 ต.ค.60
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
นำโดยท่าน ผอ.พวงผกา แสงเงิน 
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

6 ต.ค.60
พิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสที่คุณครูฤทธิรน ทองขาว
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้ายสู่สถานศึกษาแห่งใหม่
นำพิธีมอบของที่ระลึก
โดยท่าน ผอ.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

3 ต.ค.60 ผอ.พวงผกา แสงเงิน และรองฯเบญจวรรณ แป้นนอก
แนะนำตัวหน้าแถว
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
3 ต.ค.60 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมาแสดงความยินดี
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางพวงผกา แสงเงิน และรองผู้อำนวยการ น.ส.เบญจวรรณ แป้นนอก
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
2 ต.ค.60
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพวงผกา แสงเงิน
และรองผู้อำนวยการ น.ส.เบญจวรรณ แป้นนอก
เดินทางมาทำงานที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เป็นวันแรก
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 
 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com