ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนมิถุนายน 2563
:
 
 
 
 

แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศ

กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1 กรกฎาคม 2563

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
โดยมีบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางชฎาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน
นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และ นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ให้การต้อนรับ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

26 มิ.ย.63

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ประเสริฐ ม่วงศิริ ส.ก.ประพันธ์ ม่วงศิริ
และทีมงานม่วงศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยฉีดพ่นในห้องเรียน,ห้องสนับสนุนการเรียน,ห้องประชุม,โรงอาหาร,และบริเวณสนามของโรงเรียน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 มิ.ย.63
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับโล่เกียรติคุณ
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2555-2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25 มิ.ย.63

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล1-อนุบาล2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประเมินครูผู้ช่วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63

ประชุมออนไลน์ผู้บริหารร่วมกับสำนักการศึกษา กทม.ผ่านโปรแกรม Zoom

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย.63
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นำคณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และจิตอาสาพระราชทาน
รวม 150 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

18 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ป.5-ป.6 ประจำปี 63

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

17 มิ.ย.63
ประชุมผู้ครองระดับชั้น ป.3-ป.4

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9-10 มิ.ย.63

อบรมโรงเรียนต้นแบบโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษารในสถานศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดอบรมทดลอง ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance)
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับคณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 มิ.ย.63
คณะกรรมการติดตามความพร้อมในการเรียนในสถานการณ์ COVID-19


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม( Social Distancing)
จำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้องเรียน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

สร้าง Table Shield ติดตั้งโต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 )
สำหรับนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

30 พ.ค.63

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปี 63

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

29 พ.ค.63
มอบตัวอนุบาล1และอนุบาล2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค.63 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะผู้บริหารและครูได้เดินทางออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหลังจากที่ปิดเรียนยาว
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนรู้ 4 ON
รับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ประกาศ

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้มามอบตัว และนักเรียนที่เอกสารยังไม่ครบ
ให้มาอีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

ชั้นอนุบาล1

ชั้นอนุบาล 2ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
คลิกตรงนี้

 

 

ตารางการส่งมอบนมโรงเรียน รอบที่ 2

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 เพิ่มเติม
คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/xrXMZ9vXoH2JAUrb9
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะประกาศ

เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


ตรวจสอบตารางเรียนและสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องของนักเรียน
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

อนุบาล 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

ประกาศ


เรียนผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การส่งมอบนมโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง
กรุณาอ่านประกาศ และตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง
นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเป็นหลักฐานในการรับนม

หมายเหตุ กรุณานำถุงผ้ามาบรรจุนมด้วยค่ะ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
คลิกที่ระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ประกาศ

เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน

ถ้ามีกำหนดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบค่ะ

กำหนดการรับเอกสารการจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ให้มาในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ สนามด้านหน้าโรงเรียน

(นักเรียนแต่งกายสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ถ้าผู้ปกครองมารับแทน โปรดแต่งกายสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยเช่นกัน)
คลิกเพื่อดูแผนผังการรับเอกสาร

กำหนดการรับ ปพ.1  ปพ.6  ปพ.8  ผลO-NETและเงินออมสิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกตรงนี้เพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/xrXMZ9vXoH2JAUrb9
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะ
ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครแล้ว และกำลังรอสอบจัดชั้นเรียนไม่ต้องสมัครเพิ่มนะคะ


สรุปยอดสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ณ วันที่ 18/04/2562

ป.1 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 1 คน
(หมายเหตุ... สำหรับนักเรียนที่จะสมัครต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยมาเขียนใบสมัครที่โรงเรียนมาก่อน)

ป.2 - รับ 20 คน สมัครมาแล้ว 18 คน
ป.3 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 11 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ป.4 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ป.5 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)

ม.1 - รับ 10 คน สมัครมาแล้ว 10 คน (ปิดระบบรับสมัครแล้ว)
ม.2 - รับ 13 คน สมัครมาแล้ว 7 คน

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
00000ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษา
สำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจัดทำสื่อการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ต่อไป
0000โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครอง
กรอกแบบสำรวจความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

คลิกตามลิงค์นี้ https://forms.gle/V6DsLDGSY5QQANvt6 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำแบบสำรวจค่ะ

 

ประกาศผลการเรียนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

วิธีที่ 1 ดูผลการเรียนผ่านระบบ
คลิกตามลิงค์นี้ https://lin.ee/w7GsVmi

หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
จากนั้นกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน ก็จะรายงานผลได้ทันทีค่ะ
ขณะนี้สามารถดูได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะ
วิธีที่ 2 ดูผ่านเว็บไซด์ คลิกเลือกระดับชั้นตามลิงค์ด้านล่าง
กรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียน เช่น 14646
กรอกวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบที่กำหนดให้ วว/ดด/ปปปป เช่น 12/09/2554

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com