ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แผนผังโรงเรียน
 
::ผู้อำนวยการ::


ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564


ประกาศ

*********************
แผนปฏิบัติงาน การส่งมอบอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง ปีการศึกษา 2564
และรับเอกสารแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2564

ประกาศ

*********************
แผนปฏิบัติงาน การส่งมอบอาหารเสริมนม ให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 13-20 กันยายน 2564

แผนปฏิบัติงาน การส่งมอบอาหารเสริมนม ให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริง ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 4-11 สิงหาคม 2564

ประกาศ

**************************

เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
ประเภท หน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คลิกตรงนี้ดูรายละเอียด

25 มิ.ย.64

คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 มิ.ย.64
โรงเรียนได้แจกเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนักเรียน
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16-18 มิ.ย. 64
ผู้ปกครองรับเอกสารใบงาน และอาหารเสริมนม (On hand)

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 On
ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

27 พ.ค 64
แผนที่เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MAP)
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค.64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ห้อง EP ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 พ.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 พ.ค.64

การสอบเข้าห้องเรียน EP (English Program)
ของเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด)

รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์
คลิกตรงนี้

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ

2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อในรูปแบบการสอนแบบปกติ


2.รายชื่อในการสอนแบบออนไลน์

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร..

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนอื่นๆ คลิกตรงนี้

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/

Prayamon ICT

TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com